Inicio


Welcome to My Guestbook

 


SEP 29

  Escrito por Pharmk208  Pharmk208 desde Russia el September 29, 2014 10:03


Very nice site!


 


SEP 26

  Escrito por Pharmg414  Pharmg414 desde Russia el September 26, 2014 20:53


Very nice site!


 


SEP 25

  Escrito por Pharmb740  Pharmb740 desde Russia el September 25, 2014 9:06


Very nice site!


 


SEP 24

  Escrito por Pharme245  Pharme245 desde Russia el September 24, 2014 3:50


Very nice site!


 


SEP 22

  Escrito por Johnd352  Johnd352 desde Russia el September 22, 2014 5:57


That is some inspirational stuff. Never knew that opinions could be this varied. Be certain to keep writing. fdfakdeedead


 


JUL 11

  Escrito por ramiro  psilicosis desde Antigua And Barbuda el July 11, 2013 10:57


Buenos días.
Hice otro comentario no sé donde, y os envié la prueba de la entrada en Psilicosis (será en octubre) hace un par de semanas, pero no he recibido respuesta, ¿tal vez no llegó?, lo envié a la dirección de facebook de Marisa.
Muy guapa la página, la he puesto también en Flanvoritos de Psi.
Espero que sigáis todos bien, y veros todavía este mes.
Muchos besos!
ramiro


 


OCT 23

  Escrito por Mohamed  Mohamed desde Singapore el October 23, 2012 5:09


Det er ABSOLUT imponerende, at Samsf8 er kmmeot pe5 verdenskortet som en eneste5ende lokalitet for vedvarende energi. At f8en teoretisk producerer mere energi end den forbruger, er i sig selv ganske eneste5ende.Men hele denne energifest har ikke kunnet rokke ved de barske realiteter for Samsf8 i f8vrigt: Et faldende befolkningstal fra over 7000 til nu under 4000 borgere, masser af forsvundne arbejdspladser, ringe udsigter for erhvervslivet i f8vrigt og en masse andre problemer, som karakteriserer udkantsdanmark. Me5ske skulle man i hf8jere grad have fokuseret pe5 SAMTLIGE problemer for et lille f8samfund.Pe5 et enkelt energime6ssigt punkt er der ne6rmest intet sket nemlig pe5 transportomre5det. Et ikke uve6sentligt punkt. Opgaven med at lf8se energibehovet for biler, busser og lastbiler, traktorer og ikke mindst fe6rgeforbindelserne har vist sig mere end vanskeligt. Og man bruger da ogse5 i vid udstre6kning stadig de gammelkendte energikilder: Fossile bre6ndstoffer. Mindre forsf8g med f.eks. rapsolie har vist sig positive, men her lf8ber man bl.a. ind i problemet med, at dyrkning af raps ge5r ud over markarealet til dyrkning af FODER og MAD.Det er ogse5 bragt pe5 banen, at Samsf8 i langt hf8jere grad skulle benytte biomasse fra en betydelig produktion af grf8ntsager til at fremstille biogas. I denne proces f8nsker man ogse5 at benytte de me6ngder af husdyrgf8dning (gylle), som forefindes pe5 f8en. Men at se6tte sin lid til at bruge husdyrgf8dning til en fremtidig energiforsyning, er be5de dumt og kortsigtet. Gylle er verdens de5rligste bre6ndstof, og man kan kun udvinde ne6vneve6rdig energi af dette ved at tilse6tte store me6ngder anden form for biomasse herunder slagteriaffald og storbyslam (som Samsf8 ikke har noget af!) I bedste fald virker gylle kun som procesvand . Og der er tydelige tegn pe5, at ise6r svineproduktion ikke har nogen se6rlig gunstig fremtid i Danmark og ikke mindst pe5 Samsf8. Transportudgifterne vil blive stadig stf8rre. Og konkurrencen pe5 markedet bliver allerede overhalet af bedre aktf8rer i d8steuropa og i Sydamerika. Gyllegas fordrer blot endnu flere slagtesvin.Man me5 finde andre lf8sninger pe5 energiproblemet i transportsektoren. Videreudvikling af sol & vind, brint etc.Og man bf8r i langt hf8jere grad markedsff8re Samsf8 som en SUND f8, hvor f8kologisk landbrug med specialafgrf8der skal ve6re det store lokomotiv.Samsf8 som VEd8 og d8kologisk d8.


 


SEP 18

  Escrito por Chaas  Chaas desde Spain el September 18, 2011 9:23


Keep on wiritng and chugging away!


 


AUG 27

  Escrito por Gusendo  desde  el August 27, 2009 11:43


¡Lo de la exposición se avisa antes! justo este fin de semana tengo excursión con Julio, se lo comentaré. besos


 


JUL 23

  Escrito por Nuno  Garcia desde  el July 23, 2009 3:05


Mira papá
img266.imageshack.us/img266/8585/tubuenhijo3.jpg


 [FIRST]  [PREV]   1 2 [3] 4   [NEXT]  [LAST]
21 - 30 of 35

APRIL 2017  FEBRUARY 2017  DECEMBER 2016  OCTOBER 2016  SEPTEMBER 2014  JULY 2013  OCTOBER 2012  SEPTEMBER 2011  AUGUST 2009  JULY 2009  APRIL 2009  MARCH 2009  DECEMBER 2008  NOVEMBER 2008  OCTOBER 2008  

admin*