Inicio


Welcome to My Guestbook

 


OCT 23

  Escrito por Mohamed  Mohamed desde Singapore el October 23, 2012 5:09


Det er ABSOLUT imponerende, at Samsf8 er kmmeot pe5 verdenskortet som en eneste5ende lokalitet for vedvarende energi. At f8en teoretisk producerer mere energi end den forbruger, er i sig selv ganske eneste5ende.Men hele denne energifest har ikke kunnet rokke ved de barske realiteter for Samsf8 i f8vrigt: Et faldende befolkningstal fra over 7000 til nu under 4000 borgere, masser af forsvundne arbejdspladser, ringe udsigter for erhvervslivet i f8vrigt og en masse andre problemer, som karakteriserer udkantsdanmark. Me5ske skulle man i hf8jere grad have fokuseret pe5 SAMTLIGE problemer for et lille f8samfund.Pe5 et enkelt energime6ssigt punkt er der ne6rmest intet sket nemlig pe5 transportomre5det. Et ikke uve6sentligt punkt. Opgaven med at lf8se energibehovet for biler, busser og lastbiler, traktorer og ikke mindst fe6rgeforbindelserne har vist sig mere end vanskeligt. Og man bruger da ogse5 i vid udstre6kning stadig de gammelkendte energikilder: Fossile bre6ndstoffer. Mindre forsf8g med f.eks. rapsolie har vist sig positive, men her lf8ber man bl.a. ind i problemet med, at dyrkning af raps ge5r ud over markarealet til dyrkning af FODER og MAD.Det er ogse5 bragt pe5 banen, at Samsf8 i langt hf8jere grad skulle benytte biomasse fra en betydelig produktion af grf8ntsager til at fremstille biogas. I denne proces f8nsker man ogse5 at benytte de me6ngder af husdyrgf8dning (gylle), som forefindes pe5 f8en. Men at se6tte sin lid til at bruge husdyrgf8dning til en fremtidig energiforsyning, er be5de dumt og kortsigtet. Gylle er verdens de5rligste bre6ndstof, og man kan kun udvinde ne6vneve6rdig energi af dette ved at tilse6tte store me6ngder anden form for biomasse herunder slagteriaffald og storbyslam (som Samsf8 ikke har noget af!) I bedste fald virker gylle kun som procesvand . Og der er tydelige tegn pe5, at ise6r svineproduktion ikke har nogen se6rlig gunstig fremtid i Danmark og ikke mindst pe5 Samsf8. Transportudgifterne vil blive stadig stf8rre. Og konkurrencen pe5 markedet bliver allerede overhalet af bedre aktf8rer i d8steuropa og i Sydamerika. Gyllegas fordrer blot endnu flere slagtesvin.Man me5 finde andre lf8sninger pe5 energiproblemet i transportsektoren. Videreudvikling af sol & vind, brint etc.Og man bf8r i langt hf8jere grad markedsff8re Samsf8 som en SUND f8, hvor f8kologisk landbrug med specialafgrf8der skal ve6re det store lokomotiv.Samsf8 som VEd8 og d8kologisk d8.


 


COMMENTS


[ Posted by BaxiIJLwWiClkfEpbZ, January 22, 2013 1:38 ]
     Kjempeflott blogg du har! Veldig imponert over deg og det du stbeerr etter, ikke minst er det inspirerende Ne5r det gjelder se5nne diskusjoner som baserer seg pe5 hvem som spiser hvem, naturlig osv se5 synes jeg det er et par ting man bf8r tenke pe5:Ge5r ut ifra at de fleste har sett Lf8venes Konge. Denne filmen er jo ikke helt naturtro, men jeg synes at den har mange viktige elementer som er viktig e5 dra frem. Selv for voksne. Mofasa gir Simba en leksjon i livets sirkel..Mufasa: Everything you see exists together in a delicate balance. As king, you need to understand that balance and respect all the creatures, from the crawling ant to the leaping antelope.Young Simba: But, Dad, don't we eat the antelope?Mufasa: Yes, Simba, but let me explain. When we die, our bodies become the grass, and the antelope eat the grass. And so we are all connnected in the great Circle of Life. Det er se5nn det er. Noen er rovdyr, noen er byttedyr og noen er produsenter. Og alle skaper et nettverk av energi som beveger seg gjennom hvem som spiser hvem osv. Og det er se5nn det skal ve6re. Uten at det er noe galt i det.Se5 problemet er jo ikke at mennesker ikke kan spise andre arter. Problemet er at vi bruker dem som objekter, ge5r ut i fra at vi er viktigere ne5r sannheten er at alle andre arter hadde klart seg utmerket godt uten mennesket. Men mennesket hadde klart seg fryktelig de5rlig uten alle andre arter. Derfor Mc5 vi ta hensyn til dette. Vi er ikke noe bedre, viktigere, vi ff8ler ikke mer smerte, ve5r utdanning er ikke viktigere enn at katten i bakge5rden fe5r mat. Ve5r utdanning er faktisk veldig irrelevant for jorden. At den menneskelige rase utvikler seg er helt irrelevant. Det er ikke viktig. Men ne5 er det jo slik at det er se5nn. Mennesker dominerer planeten. Og ok, la det ge5, jeg liker det ikke, men jeg skal smile, nikke og la det passere. At vi er den dominerende arter betyr ikke at vi kan gjf8re som vi vil. Jorden har bare begrenset med ressurser og vi me5 forvalte dem riktig. c5 velge e5 ve6re veganer er et flott tiltak som er bra for miljf8et, egen helse, for andre av ve5r egen art og ikke minst for dyrene. At man ikke kan ge5 e5 jakte eller hf8ste ting fra frie dyr som veganer synes jeg er latterlig e5penbart. Selv om de ville dyrene er lykkelige dyr som lever slik de skal leve, se5 begynner mange arter e5 bli truede arter. Se5 da er det faktisk ikke bare bare. Det e5 ikke jakte egne dyr er ogse5 et miljf8tiltak. Hadde situasjonen ve6rt annerledes og menneskeslekten ve6rt betydelig mindre hadde jo dte ve6rt naturlig e5 spise kjf8tt en gang i blant. Livets sirkel.. Vi mennesker har bare rotet fryktelig mye med denne sirkelen..Planter kan ikke sammenlignes dyr. Jeg synes dette blir littepittegranne for dumt. Ja de ser omgivelsene sine, reagerer pe5 solen osv. Men de som kommer med slike argumenter me5 ve6re tom for bedre argumenter. Kanskje har planter et form for system som vitenskapen oppdager i fremtiden og se5 me5 vi begynne e5 tenke om planter som om dyr, men inntil da.. Planter er uten tvil verdifulle og de er liv pe5 lik linje med alt annet levende. Men vi me5 tre5kke pe5 bakken for e5 komme oss rundt, det er en del av e5 leve. Noe jeg synes er fint e5 ha i bakhodet og som jeg tenker mye pe5 er at jeg ikke f8nsker e5 intensjonelt pe5ff8re skade pe5 andre livsformer og arter utover den skade min eksistens alene pe5ff8rer. Jeg me5 tre5kke pe5 bakken og har sikkert knust litt innsekt gjennom mitt liv, og jeg me5 spise noe. Men e5 holde dyr i bur fordi vi mener vi er bedre, e5 bruke masse jordbruksareal pe5 e5 fostre opp dyr som ikke er levedyktige uten for menneskelige ramme, lage mat som bare en brf8kdel av verdensbefolkningen kan fe5 glede av, manipulere all form for evolusjon og presse naturen til det ytterste for at noen fe5 av oss mennesker skal kose oss med luksusmat ne5r det finnes se5 mange som sulter Jeg vet ikke om jeg skal le av hvor tragisk stakkarslige vi mennesker egentlig er eller om jeg skal le pe5 vegne av de som me5 lide for det systemet vi har puttet ve5r verden inn i Piece of my mind, og jeg er ikke i ne6rheten av e5 ve6re vegeterianer en gang, likevel se5 kan jeg mene alt dette? Jeg lider vel av noe av det som kommer frem i sitatet under her: It is a mad world, completely confused, in which the communist is fighting the capitalist, the socialist is resisting both, and everybody is against somebody, struggling to arrive at a safe place, a position of power or comfort. The world is torn by conflicting beliefs, by caste and class distinctions, by separative nationalities, by every form of stupidity and cruelty and this is the world you are being educated to fit into. You are encouraged to fit into the framework of this disastrous society; your parents want you to do that, and you also want to fit in. c5 bryte seg lf8s er ikke se5 lett All e6re til deg Kaja, og alle andre som har guts til e5 gjf8re det og ta tak, og ikke bare prate med tomme ord Ste5 pe5!

[ Posted by ofetnetqi, January 22, 2017 3:04 ]
     Oferta-netflix.com - stcmidtenn.org

[ Posted by calltrackrt, January 22, 2017 8:10 ]
     すべての calltrackingsource.com nhadeptrongoi.com 13s.info kashinvestment.com 2winde222.com fullebookz.com goal888cash.com esncordoba.org upea.in elmi.co 投稿者

[ Posted by techitaxnl, January 22, 2017 14:28 ]
     すべての techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro cbbnews24.com csgobooms.com csgojoybets.com incareersjobs.com stcmidtenn.org thewill.in sakirkaratas.com apexturnkey.in 投稿者

[ Posted by calltrackte, January 23, 2017 3:22 ]
     すべての
cbbnews24.com
csgobooms.com
csgojoybets.com
incareersjobs.com
stcmidtenn.org
thewill.in
sakirkaratas.com
apexturnkey.in
medray.in
applevalleymarket.com
b8b90.com
danhhotgay.com
cstopstake.com
nsm.org.in
vov-fc.com
csgohugepots.com
eaglesapparelshop.com
mymobileappmobiappssub2016.com
sbppl.org
gracedental.in
kehulin.com
cheappricetoyou2015.com
vamortgageloantexas.com
doitacdoanhnghiep.com
techimanage.com
elmi.co
upea.in
esncordoba.org
goal888cash.com
fullebookz.com
2winde222.com
投稿者


[ Posted by sinforuy, January 23, 2017 5:51 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by nhadeptronjw, January 23, 2017 14:20 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by butterfbt, January 23, 2017 21:16 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by anklebitpx, January 24, 2017 5:22 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by paywinye, January 24, 2017 11:43 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by envelopga, January 24, 2017 14:55 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by wentcd, January 24, 2017 17:54 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by ginastbh, January 25, 2017 3:59 ]
     すべての
calltrackingsource.com 13s.info nhadeptrongoi.com kashinvestment.com csgo-butterfly.com anklebitergaming.com
csfire.pro envelopesstore.com ginastarmusic.com mp3-teca.com csgoodstakes.com
went.black 2pay4win.com appliancerepairsnearme.com oferta-netflix.com
techitax.com csprey.com lightshadowspace.com csboom.pro
投稿者


[ Posted by careershw, January 25, 2017 10:30 ]
     すべての
cbbnews24.com csgobooms.com csgojoybets.com incareersjobs.com b8b90.com
stcmidtenn.org thewill.in sakirkaratas.com apexturnkey.in medray.in applevalleymarket.com
cstopstake.com nsm.org.in vov-fc.com csgohugepots.com eaglesapparelshop.com
mymobileappmobiappssub2016.com sbppl.org gracedental.in kehulin.com
cheappricetoyou2015.com vamortgageloantexas.com doitacdoanhnghiep.com danhhotgay.com
techimanage.com elmi.co upea.in esncordoba.org goal888cash.com fullebookz.com 2winde222.com
投稿者


[ Posted by Michelmob, February 13, 2017 20:25 ]
     Существует такая услуга - добровольное медицинское обслуживание (или ДМО).
Она предполагает, что пациент вносит небольшую сумму за абонемент и посещает врачей в течение года бесплатно.
Однако опросы показывают, что лишь 3% жителей города знают о такой программе.
Почему?
Да потому что частным клиникам выгоднее сдирать с людей деньги за каждый визит.
А если честный врач попытается рассказать про добровольное медицинское обслуживание клиенту - это сулит ему увольнением.
Эта информация уже спровоцировала много скандалов, сразу после того как информацию об услуге распространил один возмущенный врач.
Его уволили , после того, как он предложил ДМО своему пациенту.
Страшно, что информация по ДМО есть в открытом доступе, просто натыкались на эту информацию единицы.
Как отстоять свои права?
О правилах оказания такой услуги и обязанностях клиник можно узнать, просто вбив в Яндекс фразу: "добровольное медицинское обслуживание".
Именно обслуживание, а не страхование.

34j5c6h86


[ Posted by Raja, February 19, 2017 21:48 ]
     

[ Posted by BrandonAccen, March 07, 2017 19:08 ]
     На сайтах с небольшой конкуренцией можно показать за час-два и поправить за неделю.

Проблемы которые сейчас я предлагаю урегулировать:

-Диагностировать как работает с сайтом ваш сегодняшнийSEO специалист и проверить его компетентность?
-Покажу ошибки совершенные ранее и построю порядок по внесению правок.
-Расскажу как осуществлять контроль работу SEO эксперта.


Собираетесь взять SEO спеца?

-Помогу провести собеседование потенциальногоSEO специалиста. Разберем по каким показателям оценивать его уровень.
- Вместе рассмотрим отличия между нанятым в штат SEO, делегированном SEO и продвижении сайтов личными силами.


Хотите самостоятельно продвинуть имеющийся сайт. Расскажу все насчет продвижения, после консультирования вам станет ясно:

-Сколько будет стоить разработка вашего сайта
-Как долго необходимо будет его продвигать для того чтобы достигнуть топов
-Из каких именно этапов состоит само продвижение, в общем и целом разберем каждый из них.
-Рассмотрим по какой причине не надо пользоваться услугами контор, оказывающих обслуживание по SEO


Намереваетесь создать сайт и начать его продвижение?

-Расскажу и продемонстрирую как создать наиболее бюджетный и надежный вариант web-сайта.
-До какой степени объемным или сложным должен быть ваш web-сайт для того чтобы составлять конкуренцию в топе.
-Как много вкладывают ваши конкуренты в продвижение.
-До какой степени реально войти в топы с вашим сайтом и с вашим бюджетом.


Задумали проверить окупится ли консультирование?

Сделайте звонок по телефону или в скайп - я дам ответ на любые проблемы касающиеся SEO и вашего интернет-ресурса.

Абсолютно любые вопросы - позвоните 7(921)9114848 или по скайпу admin1.ru
Часовая беседа стоит 3тыс руб, имеется возможность подписание договора и оплата на расчетный счет.
Оказываю безвозмездные консультации за рекомендации (так например у основной массы вебсайтов проблему видно практически сразу)

acol7wns24


[ Posted by Galences, March 11, 2017 15:12 ]
     Имеется такая услуга - добровольное медицинское обслуживание .
Она предполагает, что вы вносите небольшую сумму за абонемент и посещает врачей целый год БЕСПЛАТНО.
Однако опросы показывают, что лишь 6% жителей Питера знают об этом.
Почему так происходит?
Да потому что частным клиникам выгоднее сдирать с людей деньги за каждый визит.
А если какой-нибудь сотрудник клиники посоветует добровольное медицинское обслуживание клиенту - это сулит ему увольнением.
Информация о ДМО уже спровоцировала множество скандалов, после того как информацию об этом распространил один врач.
Его уволили "по собственному желанию", после того, как он посоветовал ДМО своему пациенту.
Самое ужасное, что официальные положения по ДМО есть в открытом доступе, просто находили на эту информацию единицы.
Как отстоять свои права?
О правилах оказания такой услуги и обязанностях клиник можно узнать, сделав запрос в Яндексе: "добровольное медицинское обслуживание".
Именно обслуживание, а не страхование.

34j5c6h86


[ Posted by WilliamKip, March 15, 2017 14:34 ]
     На сайтах с небольшой посещаемостью возможно обнаружить за час-два и поправить за неделю.

Задачи которые я предлагаю разрешить:

-Диагностировать как работает с сайтом ваш сегодняшнийSEO специалист и проверить текующую ситуацию по SEO?
-Найду ошибки допущенные ранее и построю программу по внесению правок.
-Покажу как контролировать работу SEO спеца.


Желаете взять SEO спеца?

-Помогу провести собеседование потенциальногоSEO специалиста. Разберу по каким аспектам оценивать его уровень.
- Проанализируем отличия между наемным в штат SEO, делегированном SEO и продвижении своими средствами.


Желаете сами продвинуть имеющийся web-сайт. Расскажу все относительно продвижения, после консультирования вам будет понятно:

-Сколько будет стоить проект по созданию сайта
-Сколько по времени желательно будет его продвигать с тем чтобы достигнуть топов
-Из каких именно этапов складывается само продвижение, в целом проанализируем каждый из них.
-Разберем по какой причине не надо пользоваться услугами контор, оказывающих предложения по SEO


Желаете создать web-сайт и начать его продвижение?

-Расскажу и также покажу каким способом сделать весьма бюджетный и отличный вариант интернет-сайта.
-В какой мере большим или сложным может быть ваш веб-сайт чтобы конкурировать в топе.
-Сколько вкладывают все ваши конкуренты в продвижение.
-в какой мере реально войти в топы с вашим веб-сайтом и с вашим бюджетом.


Хотите узнать окупится ли консультация?

Позвоните по телефону или в skype - я дам ответ на все вопросы затрагивающие SEO и предполагаемого веб-сайта.

Любые вопросы - сделайте звонок 7(921)9114848 или по скайпу admin1.ru
Часовая беседа стоит 3тыс руб., имеется возможность подписание соглашения и оплата на расчетный счет.
Оказываю безвозмездные консультации за отзыв (таким образом у подавляющего большинства вебсайтов проблему видно практически сразу)

acol7wns24


[ Posted by Dennisindut, April 01, 2017 2:20 ]
     Недостаточно хлопотать о самочувствии своего ребенка - следует предпринимать уверенные действия для его защиты. Притом доверить такой вопрос следует исключительно опытным проверенным педиатрам.
На сегодняшний день помощь индивидуального врача по карману далеко не всем жителям Российской федерации. А ходить по каждому вопросу в поликлинику, выстаивать длинные очереди и подвергать ребенка риску заразиться вирусами от других детей - тоже не вариант.
К счастью, многочисленные частные клиники предлагают программу Детского Добровольного Медицинского Обслуживания (ДМО), которая позволяет за несущественную сумму денег получить полис на одногодичное обслуживание у врачей.
К сожалению, не многие люди осведомлены о такой услуге и не перестают лечиться народными методами, ждут длительное время в очередях и переплачивают за посещения частных докторов.
А программа Добровольного Медицинского Обслуживания для детей даёт возможность:
" Бесплатно получить больничный лист по уходу за ребенком;
" Бесплатно обследоваться у индивидуальных врачей педиатров;
" Бесплатно или со скидкой проходить лечебные процедуры и диагностические процедуры;
" Лечить ребенка своевременно, качественно и без очередей.
Чтобы ознакомиться со списком клиник и условиями предоставления услуг нужно написать в поиск Яндекса или Google фразу: "Добровольное Медицинское Обслуживание". После этого следует найти приглянувшуюся клинику и оформить договор.

34j5c6h87


[ Posted by CaseyEpivy, April 09, 2017 15:24 ]
     Недостаточно беспокоиться о здоровье своего малыша - нужно делать уверенные действия для его защиты. Притом поручить такой вопрос можно исключительно опытным проверенным педиатрам.
На сегодняшний день консультации персонального доктора по карману далеко не всем гражданам Российской федерации. А отправляться по каждому вопросу в поликлинику, отстаивать долгие очереди и подвергать малыша вероятности заразиться вирусами от иных детей - тоже не вариант.
К счастью, разные частные клиники дают оформить программу Детского Добровольного Медицинского Обслуживания (ДМО), которая даёт возможность за незначительную сумму денег купить полис на одногодичное обслуживание у педиатров.
К сожалению, не многие люди знают о данной услуге и не перестают лечиться народными методами, ждут длительное время в очередях и отдают большие деньги за приемы частных педиатров.
А программа Добровольного Медицинского Обслуживания для детей позволяет:
" Бесплатно получить больничный лист по уходу за ребенком;
" Бесплатно проходить обследование у личных врачей педиатров;
" Бесплатно или со скидкой проходить лечебные процедуры и диагностику;
" Лечить чадо вовремя, качественно и без очередей.
Для того чтобы ознакомиться со списком клиник и условиями предоставления лечения достаточно написать в поиск Яндекса или Google ключевое выражение: "Добровольное Медицинское Обслуживание". После этого следует выбрать приглянувшуюся клинику и оформить договор.

34j5c6h87


[ Posted by Donaldemite, August 31, 2017 8:08 ]
     Есть в наличии акаунты O2.pl, так же есть множество подобных аков / Sold accounti AOL.com USA Promo ready many similar acov

ICQ - 231538

РУ
Распродажа акки Liveinternet.ru, аккаунты есть в наличии в ассортименте много различных акков, например - Twitter.com 300 Plus, Apple.com, Twitter.com PVA 2015, Youtube.com Plus и прочие.

ICQ - 231538

EN
Sell off accounti Google.com 2008, account have in stock so there a lot of similar accounts, such as - Google RU PVA, Tumblr.com RU, Twitter.com PVA RU, Twitter.com Index Pro and many other.

ICQ - 231538

В продаже акаунты Twitter.com EN 50 Plus, есть множество подобных аккуантов ICQ - 231538 / for Sale accounts various a variety of other acov ICQ - 231538

реальный аккаунт в мамбе получить бесплатно, продать аккаунт с друзьями в одноклассниках, продажа акаунтов одноклассники онлай, купить готовые аккаунты yahoo, аккаунты вконтакте купить онлайн, купить gmail аккаунты, купить mail, продажа аккаунтов facebook, магазин аккаунтов вконтакте, купить акки для контакта, интернет магазин аккаунтов drjynfrnt, аккаунты yahoo pop3


[ Posted by BobbySok, May 11, 2018 17:33 ]
     Jarle Thorsen itel, Jarle Thorsen Truth, Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen Swietokrzyskie, Jarle Thorsen Unaico SiteTalk

[ Posted by GeorgeGox, July 25, 2018 15:31 ]
     - amman photographer, wedding photographer italy

Post comment

Your name*

email address*

Comments*

Verification code*


APRIL 2017  FEBRUARY 2017  DECEMBER 2016  OCTOBER 2016  SEPTEMBER 2014  JULY 2013  OCTOBER 2012  SEPTEMBER 2011  AUGUST 2009  JULY 2009  APRIL 2009  MARCH 2009  DECEMBER 2008  NOVEMBER 2008  OCTOBER 2008  

admin*